VOICE MASSAGE

Voice Massage -hoito on kuopiolaisen Leena Koskisen kehitämä klassisen hieronnan ottein tehtävä hierontahoitomenetelmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on rentouttaa hengitykseen, purentaan, kielen liikkeisiin sekä äänentuotantoon osallistuvat lihakset. Sen avulla pyritään säilyttämään lihasten toiminnallinen tasapaino koko ylävartalon alueella.

Voice Massage -hoidon kehittämisen perustana on monivuotinen käytännön kokemus, asiakkailta saatu palaute ja yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Voice Massage -hoidon tarkoituksena on vapautaa lihakset jännitystiloista, jotka häiritsevät purennan, äänentuoton ja hengityksen vapaata toimintaa, ja siten myös ehkäistään häiriöiden syntymistä ko. alueilla. Voice Massage auttaa hengityslihasten elastisuuden säilymistä sekä luisen rintakehän avautumista kokonaisvaltaisesti, mm. parantaen ryhtiä.

Voice Massage ja purenta

Voice Massage hoito vähentää ja poistaa purentalihasten toimintahäiriöiden aiheuttamia jännitystiloja leukojen, ja purentaan osallistuvien lihasten alueella.

Purentaa voidaan lähteä hoitamaan Purentatoimintahäiriöiden erikoishoidolla (45min), tai kokonaisvaltaisesti Voice Massage -hoidolla (75min), johon purentaa hoidettaessa sisältyy em. purentatoimintahäiriöiden erikoishoito

Voice Massage -hoidolla kohti rennompaa äänenkäyttöä

Voice Massage sopii kaikille ääniammattilaisille, kuten laulajille ja opettajille. Palveluammateissa työskentelevät hyötyvät myös rennommasta, helpommasta ja eloisammasta äänenkäytöstä.

Voice Massage -hoidolla apua luonnolliseen hengitykseen

Voice Massage parantaa astmaatikkojen ja allergikkojen hengitysfunktiota. Hoito avaa hengitykseen osallistuvia lihaksia sekä lisää joustavuutta luiseen rintakehään, joten hengitys ja pallean toiminta ja siten luonnollinen syvähengitys on helpompaa. Voice Massage -hoito sopii siis erittäin hyvin astmaatikoille.

Neurologiset sairaudet

Voice Massagea käytetään myös helpottamaan nielemistä, puhumista ja hengittämistä silloin kun ne ovat vaikeutuneet johtuen neurologisesta sairaudesta, kuten Parkinson, MS ja ALS.

Voice Massage hoidon kesto 75min.
Purentatoimintahäiriöiden erikoishoito 45min.

Maria Sivula,
Voice Massage -hoitaja

Sivuston toteutus: IT-parkki