Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus on vanha, edelleen käytössä oleva, suomalaisuuden juuriin perustuva hoitoperinne. Hoidossa lähdetään siitä, että ihminen on anatominen kokonaisuus ja häiriö jossakin tässä kokonaisuudessa aiheuttaa ajan kuluessa muutoksia eri puolille kehoa.

Kalevalainen jäsenkorjaus on hoitajan ja asiakkaan välistä yhteistyötä elintoimintojen palauttamiseksi normaaliin tilaan asiakkaan omia liikeratoja hyväksi käyttäen. Silloin verenkierto, kudosnestekierto, hermotoiminta ja ihmisen koko energiajärjestelmä vapautetaan luonnolliseen tilaansa, jolloin puolustuksella, eli kivulla, ei ole tarvetta.

Tämän jälkeen tukirakenteet saatetaan paikoilleen käyttäen hyväksi asiakkaan omia liikeratoja, mobilisoidaan niveliä, parannetaan nivelten, lihasten ja sidekudosten liikkuvuutta, pehmennetään mahdollisia arpikudoksia ja vapautetaan hermoradat pinnetiloista.

Hoito tapahtuu asiakkaan ehdoilla, se on pehmeää ja kivutonta, sillä hoitajan täytyy kunnioittaa asiakkaan kipuaistimuksia. Hoitoa ei suoriteta "mekaanisesti".

Sivuston toteutus: IT-parkki